Christer Olsson, Mentor


Min roll på Komplett är att agera som Mentor. Med min erfarenhet och kunskap finns jag där för att stödja och agera som bollplank åt hela teamet. Här ingår delen med att utbilda och förmedla kunskap. Vidare, att kvalitetssäkra arbetsmetodiken och programmen som Kompletts olika experter agerar inom.

Med 25 års erfarenhet som Fystränare inom elitidrott (Helsingborgs IF), Personlig Tränare samt Idrottsmassör har jag skaffat mig ett brett perspektiv på hur man ska få individer i fin form.

 

Självklart ska man alltid utgå från kundens förutsättningar och mål. Resultat som består nås genom ett långsiktigt tänkande - min modell bygger på att tillsammans utveckla en framgångsrik plan mot ett friskare liv.

 

Sen vill jag poängtera vikten av samarbeta med andra experter - som exempelvis fysioterapeuter. Ibland är det en gråzon om kunden behöver friskvård, rehabilitering eller sjukvård. Då gäller det att samverka och hitta den bästa lösningen. 

Utbildning

Specialitet

Citat som motiverar

Om du fokuserar på resultat kommer du aldrig att förändras. Om du fokuserar på förändring kommer du att få resultat.

Jack Dixon

Aktivitet är en medicin för att skapa en förändring i en persons fysiska, känslomässiga och mentala tillstånd.

Carol Welch

Ingen kan gå tillbaka och börja om på nytt men alla kan börja idag och få ett nytt slut.

Maria Robinson

Framgång är summan av små ansträngningar, upprepade dag efter dag.

Robert J Collier

Det säkraste sättet att inte misslyckas är att bestämma sig för att lyckas.

Richard Brinsley Sheridan

Vad som finns bakom oss och vad som finns framför oss är obetydligt jämfört med vad som finns inom oss.

Emerson