Anna Matre, Träningsrådgivare och Massör


Jag ser fram emot att kunna agera på lite olika positioner här på Komplett. Kanske främst som massör men även ute i gymmet som en hjälp för dig som arbetar med Din friskvård och hälsoprofil. 

Genom egna erfarenheter, där jag själv nästan jobbat sönder min egen hälsa, har jag varit tvungen att omvärdera saker i livet. Därför har jag nu en grundsyn på att träning och fysisk aktivitet är något varje människa behöver i sin vardag. Detta  tillsammans med mental återhämtning samt en bra och varierad kost. 

 

Jag ser fram emot att stötta dig så du ska slippa sjukvård, eller om du redan hamnat där, kanske guida dig på Din väg till ett mer hållbart och hälsosamt liv.

 

Som diplomerad massör, legitimerad Sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård (där jag arbetat med akutsjukvård i nästan 15 år) har jag många erfarenheter och stor kunskap att dela med mig av. För tillfället håller jag dessutom  på med min magisterexamen inom operationssjukvård.

Utbildning

  • Diplomerad massör
  • Legitimerad Sjuksköterska

Specialitet

Citat som motiverar

Om du fokuserar på resultat kommer du aldrig att förändras. Om du fokuserar på förändring kommer du att få resultat.

Jack Dixon

Aktivitet är en medicin för att skapa en förändring i en persons fysiska, känslomässiga och mentala tillstånd.

Carol Welch

Ingen kan gå tillbaka och börja om på nytt men alla kan börja idag och få ett nytt slut.

Maria Robinson

Framgång är summan av små ansträngningar, upprepade dag efter dag.

Robert J Collier

Det säkraste sättet att inte misslyckas är att bestämma sig för att lyckas.

Richard Brinsley Sheridan

Vad som finns bakom oss och vad som finns framför oss är obetydligt jämfört med vad som finns inom oss.

Emerson