Integritetspolicy enligt GDPR direktiv och Kopieringsskydd

Som mottagare av kommunikation från Corpus Friskvårdscenter kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personliga uppgifter. 

 

Vi har en hög skyddsnivå för den personliga integriteten i lagring och spridning av våra register. Vi följer direktiven från EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Här ingår exempelvis att vi aldrig förmedlar några kunduppgifter till tredje part. Vidare att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. 

 

I huvuddrag har vi en befintlig relation där vi har samlat på oss ditt namn och e-post adress. I vissa fall har vi kompletterat dessa uppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register.

 

Vi använder dina uppgifter till att informera om intressanta budskap kring träning och hälsa. Detta inkluderar tips, verktyg och erbjudande som underlättar vardagen för de som vill ha större fokus på sin hälsa.

 

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss. Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga, vill vi att du meddelar oss för rättelse.

 

Corpus Friskvårdscenter
Kinnamarksvägen 1
511 54 Kinna
info@corpus-gym.se
0320 - 358 00

 

Om du känner att vi felaktigt har hanterat dina uppgifter har du rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen, de är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Om du inte vill vara med i vårt register kan du bara meddela oss.

 

Citat som motiverar

Om du fokuserar på resultat kommer du aldrig att förändras. Om du fokuserar på förändring kommer du att få resultat.

Jack Dixon

Aktivitet är en medicin för att skapa en förändring i en persons fysiska, känslomässiga och mentala tillstånd.

Carol Welch

Ingen kan gå tillbaka och börja om på nytt men alla kan börja idag och få ett nytt slut.

Maria Robinson

Framgång är summan av små ansträngningar, upprepade dag efter dag.

Robert J Collier

Det säkraste sättet att inte misslyckas är att bestämma sig för att lyckas.

Richard Brinsley Sheridan

Vad som finns bakom oss och vad som finns framför oss är obetydligt jämfört med vad som finns inom oss.

Emerson